Spotkanie Opłatkowe WZHiU oddział Wejherowo

8 grudnia 2023r. w kościele pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej odbyła się uroczysta msza z okazji Święta Kupca. Święto zostało ustanowione w Polsce jeszcze przed II wojną światową podczas pielgrzymki kupców na Jasną Górę w 1937 roku. Z powodu niechęci władz PRL do prywatnego handlu zostało wykreślone z kalendarza. Na stałe wróciło dopiero po przemianach ustrojowych w kraju w 1989 roku. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Skarbnik Bractwa Grzegorz Pieper oraz Prezes Zarządu Tomasz Klas i Strzelmistrz Dariusz Krasiński. Po uroczystości kościelnej odbyło się spotkanie wigilijne w restauracji "Relax". Serdeczne podziękowanie za zaproszenie kierujemy do Prezesa Zarządu Biura Rejonowego Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Wejherowie Pana Ryszarda Kliczykowskiego.