Obchody Dnia Jakuba Wejhera 28.05.2021r.

Donośny wystrzał z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie uświetnił ceremonię złożenia kwiatów przed  pomnikiem założyciela miasta z okazji 378. rocznicy utworzenia osady Wejherowska Wola, która zapoczątkowała rozwój Wejherowa. Tegoroczny Dzień Jakuba, obchodzony tradycyjnie 28 maja, miał symboliczny i kameralny charakter ze względu na okres pandemii COVID-19 i został z konieczności ograniczony tylko do złożenia kwiatów pod pomnikiem Założyciela Miasta. W ceremonii złożenia kwiatów przed pomnikiem Jakuba Wejhera wzięły udział delegacje: władz miasta z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na czele, Rady Miasta z przewodniczącym Jackiem Gafką oraz Kurkowego Bractwa  Strzeleckiego i Hufca Harcerzy ZHP im. Partyzantów Kaszubskich. W Wejherowie żyją wspaniali oraz wyjątkowi ludzie, którym z okazji 378. rocznicy urodzin naszego miasta składam najserdeczniejsze życzenia – powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Mieszkamy w pięknym miejscu na Kaszubach. Świętujmy kolejne urodziny Wejherowa!