Wsparcie finansowe dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

26 marzec 2024r. Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych. Dzięki projektom każdego roku przeprowadzanych jest wiele ciekawych przedsięwzięć służących integracji społecznej, upowszechnianiu kultury fizycznej, sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży oraz propagujących zdrowy styl życia i lokalne produkty turystyczne. W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, umowę ze Starostą Powiatu Wejherowskiego Panią Gabrielą Lisius podpisał Skarbnik Bractwa Grzegorz Pieper.