Strzelanie o tytuł Króla Jubileuszowego XXX lecia Reaktywacji i o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2023

1 kwietnia 2023r. odbyło się strzelanie o tytuł Króla Jubileuszowego XXX lecia Reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie oraz o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D.2023. Na strzelnicę do Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 przybyli prawie wszyscy członkowie Bractwa. Prezes Zarządu Tomasz Klas przywitał obecnego Króla KBS Wejherowo Ludmiłę Gołąbek, Pierwszego Rycerza Króla Zjednoczenia KBS RP Zbigniewa Lemiech, Prezesa Honorowego Kazimierza Gołąbek, cały Zarząd, siostry i braci oraz sympatyków Bractwa. Strzelanie rozpoczęto od Kura Jubileuszowego, którego w czwartej kolejce strąciła Ludmiła Gołąbek, drugie miejsce zajął Zbigniew Lemiech natomiast trzecie miejsce Grzegorz Pieper. Po krótkiej przerwie rozpoczeto strzelanie do Kura o tytuł Króla KBS Wejherowo. W szóstej kolejce Kura z żerdzi strącił i tym samym nowym Królem A.D. 2023 został Piotr Karbowski. Warto tutaj dodać, że Brat Piotr został poraz pierwszy Królem KBS w Wejherowie w swojej dwudziestoczteroletniej przynależności do Bractwa. Pierwszym Rycerzem została Ludmiła Gołąbek, zaś drugim Rycerzem został Wojciech Recław.
 
                                                Wiwat Król i jego Rycerze!!! Wiwat. Wiwat. Wiwat.
 
Uroczyste przekazanie insygniów królewskich odbędzie po urocztstej Mszy św. z okazji XXX lecia Reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, która odbedzie się 13 maja 2023r. o godz. 10.30 w kościele pw. Świętej Trójcy w Wejherowie. Prezes wraz z Zarządem i całym Bractwem serdecznie zapraszają.