26 luty 2022r.

Podczas prac w kolejną już sobotę zostało zwiezione ponad sto słupków z drewna modrzewiowego do ogrodzenia użyczonego gruntu, oraz dokończono porządkowanie terenu. Pracy podjęli się: Tomasz Klas, Andrzej Surowiecki, Mirosław Weisbrot, Dariusz Krasiński z siostrzeńcem Mracinem Czarnoskutow, Wojciech Recław, Paweł Hinz i Mariusz Dyderski - kandydat na brata KBS Wejherowo.