28.01.2023r. Prace rozpoczęte.

W sobotę 28 stycznia 2023r. rozpoczeliśmy prace na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Zaczęliśmy od uporządkowania terenu znajdującego się po prawej stronie wjeżdżając na strzelnicę. Zagospodarowanie tego terenu znacznie przyczyni sie do poprawy estetyki tego miejsca. Tomasz Klas, Mariusz Dyderski i Przemysław Bobrucki oczyścili betonowy plac na którym ma stanąć pamiątkowa tablica. Natomiast we wtorek 14 lutego Tomasz Klas z synem Marcinem i kolegą Wojtkiem, Mariusz Dyderski i Przemysław Bobrucki oraz w sobotę 18 lutego Tomasz Klas z synem Dawidem i kolegą Wojtkiem, Przemysław Bobrucki i Tomasz Ciesielski zrobili porządek z ogromną ilością zalegającego gruzu w miejscach gdzie mają być zamontowane tablice informacyjne przedstawiające rys historyczny naszego Bractwa i tego miejsca. Bardzo dziękujemy Panu Krzysztofowi Kułakowskiemu za podstawienie kontenera na gruz oraz Panu Ryszardowi Kiedrowskiemu za pracę ładowarko-koparką.