Podsumowanie prac na Strzelnicy

Rok temu pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Wejherowie została zawarta umowa użyczenia gruntu z przeznaczeniem na strzelnicę. W czwartek 29 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie podsumowujące rok ciężkiej pracy na strzelnicy. Zrobiliśmy już kawał dobrej roboty, przed nami jeszcze więcej, dlatego jeszcze raz, jako Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie chciałbym wszystkim zaangażowanym w to wspólne dzieło, bardzo bardzo podziękować za to, że poświęcili swój wolny czas w odtworzenie historycznej strzelnicy.