Pierwsze słupki ogrodzenia wkopane

25 czerwca 2022r. Tomasz Klas z synem Dawidem, Mirosław Weisbrot, Grzegorz Pieper z synem Kamilem, Paweł Hinz, Wojciech Recław, Leśniczy Leśnictwa Biała Mariusz Dyderski wraz z pracownikami leśnymi Patrykiem, Andrzejem i Krystianem oraz Tomasz Ciesielski zajęli się osadzaniem słupków do ogrodzenia Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.