Strzelnica

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie założono w 1836 r. Skupiało w swoich szeregach przedstawicieli kupiectwa, rzemiosła i przemysłu. Działalność prowadziło we wspaniałym obiekcie jakim była strzelnica wraz z okazałym budynkiem, który po generalnej przebudowie w latach 1907-1920 był ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego Wejherowa. Tę bardzo aktywną działalność przerwała II wojna światowa, która zamknęła najdłuższy okres działania stowarzyszenia. Z pożogi wojennej ocalała strzelnica, która pod koniec lat czterdziestych uległa całkowitemu zniszczeniu. Cennym świadectwem istnienia bractwa oprócz ludzkiej pamięci jest niewielkie archiwum. W zbiorze tym zachował się spis wszystkich królów kurkowych a także I i II rycerzy za okres 1836-1939 r. W rejestrze członków "Mitglieder-Verzeichniss der Schutzengilde zu Neustadt West - Pr." odnotowano 282 członków. Pod pozycją 1 figuruje Ferdinand Bernndt, pod pozycją 245 zapisano Teodora Bolduana - burmistrze miasta Wejherowa, data wstąpienia 1936 r. Zachowało się również kilka dokumentów mówiących o różnych wydarzenia z życia Bractwa np. uroczystość ufundowania sztandaru w 1928 r., 100-lecie istnienia itp.

Kiedyś bracia kurkowi, przygotowując mieszczan do obrony miasta, służyli krajowi i mieszkańcom, organizowali również bogate formy życia towarzyskiego. Z czasem pierwotny cel stracił aktualność, niemniej zawsze żywe było hasło: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie". Dziś bractwa podejmują liczne działania na rzecz lokalnej społeczności, doskonalą też kunszt strzelecki. Budują lub remontują obiekty brackie, które służą nie tylko strzelcom, lecz także ogółowi społeczeństwa - jako miejsce spotkań, pikników, rautów i bali. Przeprowadzamy akcje charytatywne. Uczestniczymy w obchodach świąt państwowych i kościelnych, występując w historycznych strojach. Stajemy się wizytówką naszych miast nie tylko dlatego, że ceremoniał bracki jest barwny i ciekawy, ale również dzięki temu, że jesteśmy aktywni i pomnażamy dorobek naszych małych Ojczyzn.

W roku 1993 reaktywowano Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. Od 1994 roku jesteśmy członkami Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. Kontynuujemy działalność naszych przodków wpisując się aktywnie w życie kulturalne naszego miasta. Uczestniczymy także w imprezach brackich w kraju i zagranicą sławiąc dobre imię naszej organizacji i grodu Jakuba Wejhera. Ku czci założyciela miasta organizujemy każdego roku zawody o "Miecz Jakuba Wejhera" dla bractw z całej Polski. Celem nadrzędnym współczesnych członków bractwa jest odbudowanie dawnego obiektu strzelnicy w Wejherowie.